Mam do was prośbę. Możecie pomóc z tymi zadaniami ?

1. Do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20 kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy. Jaka jest całkowita masa otrzymanego procentu?
2.Z 30 kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową. Ile wody odparowano?
3.Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10 kg wody i otrzymano solankę sześcioprocentową. Ile solanki było na początku?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:53:12+01:00
1.30% * x + 0% *20 = 20% * (x+20)
0,3*x = 0,2 * (x*20)
0,3x = 0,2x + 4
0,3x-0,2x = 4
0,1x = 4 | /0,1
x = 40

(x+20kg) = 40 + 20 = 60kg
2.x-ilość wody
0,02*30-ilość soli w 30 kg solanki dwuprocentowej
30-x-ilość otrzymanego roztworu
0,03(30-x)-ilość soli w solance trzyprocentowej
0,02*30=0,03(30-x)
x=10
3.x-ilość solanki pięcioprocentowej
0,05x-ilość soli w solance pięcioprocentowej
x-10-ilość otrzymanej solanki sześcioprocentowej
0,06*(x-10)-ilość soli w otrzymanej solanki sześcioprocentowej

0,05x=0,06*(x-10)
x=60
2010-03-03T20:04:34+01:00
1. x*30 %+20*O % =(x+20)*20 %
0,3x=(x+20)*0,2
0,3x=0,2x+4
0,3x=4/ 0,1
x=40

2. 30*2 %-x*0 %=(30-x)*3 %
0,02*30=(30-x)*0,03
0,6=0,9-0,03x
0,03x=0,9-0,6
0,03x=0,3/ 0,03
x=10