Imagine that you are travelling to Cardiff from London. Look at the travel information. Prepare and practise a new dialogue.
London- Cardiff
adlut Child (5-15 years old)
single Ł 58.50 Single Ł 29.25
return Ł117.00 Retun Ł58.50
Krótki dialog, łatwe słownictwo i zeby zawierał wyrażenia:
a retun ticket to...., please
you need to change at....
how long does the journey take?
how much is a return tickes?
Dam najlepszą ale błagam o szybką odpowiedz to jest bardzo pilne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:53:34+01:00
Wyobraź sobie , że podróżujesz do Cardiff z Londynu. Popatrz na informację podróży. Przygotuj się i zastosuj w praktyce nowy dialog.
Londyn- Cardiff
adlut Dziecko (5-15 lat mający)
pojedyncze £ 58.50 Pojedyncze £ 29.25
zwróć Ł117.00 Ponownie beczki Ł58.50
Dialog Krótki , ³atwe s³ownictwo i zeby zawiera³ wyra¿enia:
bilet ponownie beczki do...., proszę
potrzebujesz zmienić się przy....
jak długo podróż bierze?
ile jest powrót {zwrot} kupuje na kredyt?
2 1 2