Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:01:19+01:00
Niszcząca:
wzrost spływu powierzchniowego
zmiany przepływów rzek
pogorszenie warunków eksploatacji urządzeń hydrotechnicznych

budująca:
tworzenie się wybrzeżey
tworzenie się aluwium (Aluwia wypełniają większość dolin rzecznych i w przypadku osadów deponowanych bezpośrednio przez działaność rzeki )
22 4 22
2010-03-03T20:05:45+01:00
Przejaw niszczącej działalności morza:
I tak działalnosć rzeźnbotwórcza-modelująca wody morskiej dotyczy zazwyczaj pasa wybrzeża a więc pasa graniczącego pomiedzy fragmentem lądowym a pasem morza,gdzie można zaobserwować skutki zachodzących procesów tzw. brzegowych.Wybrzeża morskie zazwyczaj dzielimy na wybrzeża płaskie i niskie oraz na wybrzeża strome i wysokie.Biorąc pod uwagę rodzaj wybrzeża spotykamy odmienny sposób oddziaływania i tak wybrzeze wysokie może być może być niszczone przez fale morskie, zaś płaskie wybrzeże jest nadbudowywane.Z kolei wybrzeże wysokie zazwyczaj zbudowane z twardych skał bardzo odpornych na niszczenie mechaniczne poprzez fale morskie inaczej zwane abrazją.(Ja tak miałam i miałam dobrze)
18 3 18