Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:39:58+01:00
Przykładowa struktura Biznesplanu:
1.Streszczenie planu:krótko informacje o treści dokumentu
2.Charakterystyka firmy lub przedsięwzięcia:przedstawia firme i cele ,jakie przedsiębiorca chce osiągnąć
3.Analiza rynku:określa pozycję przedsiębiorstwa na rynku
4.Strategia marketingowa:okresla sposoby osiągnięcia celow firmy,pozyskiwania klientów,prognozy sprzedaży
5.Profil produkcji:informacje o oferowanych produktach,usługach i towarach
6.Zarządzanie firmą:osoby, które mają dużą rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa
7.Plan finansowy:zawiera bilans firmy,zapotrzebowanie na kapitał,plan płatności
8.Kalendarium:zawiera hormonogram działań
9.Załączniki:to referencje firmy,dane techniczne,zdjęcia ,życiorysy pracowników.