Odpowiedzi

2010-03-03T19:58:56+01:00
Odsiarczanie spalin i węgla lub całkowite zaprzestanie wykorzystywania węgla o dużej zawartości siarki

zmiana systemu ogrzewania miast - przechodzenie na inne niż węgiel źródła energii, np. gaz ziemny

stosowanie biopaliw produkowanych z roślin uprawnych, odpadów komunalnych itp.

stosowanie katalizatorów spalin

zakładanie urządzeń odpylających - filtrów i elektrofiltrów

oddzielenie zakładów przemysłowych i popularnych szlaków komunikacyjnych pasami drzew i krzewów (naturalne filtry ochronne)
2010-03-03T19:59:09+01:00
* odsiarczanie spalin i węgla lub całkowite zaprzestanie wykorzystywania węgla o dużej zawartości siarki
* zmiana systemu ogrzewania miast - przechodzenie na inne niż węgiel źródła energii, np. gaz ziemny
* stosowanie biopaliw produkowanych z roślin uprawnych, odpadów komunalnych itp.
* stosowanie katalizatorów spalin
* zakładanie urządzeń odpylających - filtrów i elektrofiltrów
* oddzielenie zakładów przemysłowych i popularnych szlaków komunikacyjnych pasami drzew i krzewów (naturalne filtry ochronne)