Uzupełnij Tekst
Właściwości pierwiastków chemicznych uporządkowanych według zwiększającej się liczby ................. zmieniają się okresowo . Stwierdzenie to nosi nazwę ................ . Pierwiastki chemiczne tak uporządkowane tworzą rzędy pionowe,czyli............. oraz poziome czyli............. . Numer okresu informuje o liczbie ........... ,a numer grupy o ............. . Pierwiastki chemiczne grupy 1.i 2.są .............. a w grupach od 13 do 17 znajdują się oprócz metali także .............. . Pierwiastki grupy 18 to ............. .Wraz zwiększaniem się numeru okresu wzrasta liczba ............ . W grupie znajdują się pierwiastki o podobnych ............ , natomiast w danym okresie charakter pierwiastków chemicznych zmienia się od ............ do ............

1

Odpowiedzi

2010-03-04T07:23:22+01:00
Uzupełnij Tekst
Właściwości pierwiastków chemicznych uporządkowanych według zwiększającej się liczby atomowej zmieniają się okresowo . Stwierdzenie to nosi nazwę "prawo okresowości. Pierwiastki chemiczne tak uporządkowane tworzą rzędy pionowe,czyli okresy oraz poziome czyli okresów. Numer okresu informuje o liczbie elektronów walencyjnych ,a numer grupy o wartościowości . Pierwiastki chemiczne grupy 1.i 2.są metalami a w grupach od 13 do 17 znajdują się oprócz metali także niemetale i półmetale . Pierwiastki grupy 18 to gazy szlachetne .Wraz zwiększaniem się numeru okresu wzrasta liczba atomowa . W grupie znajdują się pierwiastki o podobnych właściwościach , natomiast w danym
okresie charakter pierwiastków chemicznych zmienia się od zasadowego do kwasowego do atmosferycznych
44 3 44