Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T19:59:39+01:00
Na całość kultury europejskiej składa się dorobek poszczególnych narodów, natomiast o ich wartości stanowią kultury regionów, będących częścią całości, wyodrębnionych i ograniczonych pewnymi kryteriami. Wydziela się regiony naturalne (regiony fizycznogeograficzne), gospodarcze (o wspólnych centrach bądź powiązaniach gospodarczych; regiony przemysłowe, rolnicze, itp., administracyjne (wyodrębnione prawnie jednostki administracji terenowej - podział administracyjny), kulturowe (o wspólnych cechach kulturowych). Właśnie dzięki regionom kulturowym dorobek minionych wieków, tradycje mogą nadal istnieć. Kulturę uznaje się za wyznacznik rozwoju społecznego, na którą składa się nie tylko materialny dorobek przekazywany z pokolenia na pokolenia, ale także dorobek duchowy. Określa się ją jako całość społecznego dorobku, czyli kultury danego narodu, stanowiący jeden z elementów świadomości narodowej. Kultura narodowa dysponuje zespołem dzieł artystycznych, wiedzy, norm i zasad, których znajomość uważa się za obowiązującą członków danej zbiorowości narodowej. Całość tego kanonu wpajana jest najmłodszym członkom społeczności w procesie akulturacji przez rodzinę, znaczących innych i instytucje oświatowe.Polska jest krajem ludzi życzliwych i gościnnych. Którzy lubią i cenią własne tradycje, na przykład obchodzenia świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a w niektórych rejonach wiejskich starannie kultywują swój folklor, lecz są jednocześnie otwarci na nowość i inność.
O wpływie regionalnych tradycji na dorobek całej Europy mogą świadczyć także liczne międzynarodowe konkursy i festiwale folklorystyczne, na których nigdy nie brakuje także polskich zespołów pieśni i tańca (począwszy od reprezentacyjnych zespołów: "Mazowsze" i "Śląsk" aż po kapele i zespoły ludowe).
Bardzo ważne są tez dla nas, Polaków liczne działa literackich wieszczów narodowych, które tłumaczone są na różne języki. Duży wpływ także na kulturę europejską mają także dzieła teatralne czy filmowe (np.: Andrzeja Wajdy).
Wielu z nas nie docenia wartości tego, co posiada: tradycji, kultury, historii dziejów naszych przodków i tych wszystkich duchowych, materialnych wspomnień, które po sobie zostawili. We współczesnym świecie rzadko mamy czas na to by się zatrzymać, docenić pamiątki to dawnych latach. Często szukamy ich zbyt daleko, nie zgłębiając historii własnego regionu. Bardzo wiele przez to tracimy.
1 5 1