Zad 1
Napisz równania dysocjacji elektrolitycznej związków Ca(OH2) H3PO4 K2SO4
Nazwij otrzymane jony

Zad 2
Dokonaj bilansu elektronowego równania. Wskaż utleniacz i reduktor reakcji utleniania i redukcji
Mg(NO3)2 + NO2 CO3 - MgCO3+NaNO3

Zad 3
Zapisz jonowe i cząsteczkowe równania reakcji pomiędzy
a) HNO3 i Ba(OH)2
b) Pb (NO)3 i KJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:25:09+01:00
Zad1 Dysocjacja (nad strzałką oczywiście trzeba zaznaczyć wzór chemiczny wody, która powoduje dysocjację (H2O))

Ca(OH)2 ----> Ca2+ + 2OH- (kation wapnia i aniony wodorotlenowe)
H3PO4 ----> 3H+ + PO4 3- (kationy wodoru i anion fosforanowy (V)
K2SO4 ----> 2K+ + SO4 2- (kationy potasu i anion siarczanowy (VI)

Zad2
To nie jest reakcja redukcji i utlenienia (redoks), ponieważ żaden z pierwiastków nie zmienia swojego stopnia utlenienia. I tego jestem na 100% pewien :)

Zad3
2HNO3 + Ba(OH)2 ----> Ba(NO3)2 + 2H2O
2H+ + 2NO3- + Ba(OH)2 ----> Ba2+ + 2NO3- + 2H+ +2OH-

Pb(NO3)2 + 2KI ----> PbI2 + 2KNO3
Pb2+ + 2NO3- + 2K+ + 2I- ----> PbI2 + 2K+ + 2NO3-
( Ba(OH)2 i PbI2 zapisane są w formie cząsteczkowej, ponieważ nie ulegają dysocjacji, to są osady)