Odpowiedzi

2010-03-03T20:10:20+01:00
Jakie były stosunki między panem a Adamem Mickiewiczem?
Co sądzi pan o „Panu Tadeuszu”?
Czy dostrzega pan w nim coś szczególnego?
Jak przyjmowane były utwory Adama Mickiewicza?
Dlaczego zdecydował się Pan sfilmować „Pana tadeusza”?