1.Półwysep Arabski zamieszkiwali .....Jednym z najważniejszych miast na półwyspie była ......, w znajdowała się świątynia Kaaba.
W VII w. w tym mieście zaczął nauczać ....... . Ogłosił się on ............. i upowszechniał zasady wiary. Jej wyznawców nazwano........... , a religię-islamem . Przepisy obowiązujące wszystkich wiernych zostały spisane w świętej księdze , czyli w .......... . Każdy musiał przestrzegać prawa muzułmańskiego - .......... . Jednym z nakazów nowej religii było prowadzenie świętej wojny w celu obrony wiary i nawracania ................ .
Początkowo nie zaliczano do nich Żydów i ........ . Pio śmierci proroka , jego następcy - ......... - rozpoczęli podboje na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Na zajętych nie niszczyli jednak lokalnej .......... oraz tradycji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:56:51+01:00
1. Arabowie
2. Mekka
3. Mahomet
4. prorokiem Allaha
5. muzułmanami
6. Koranie
7. sura
8. dżihad
9. chrześcijan
10. kalifowie
11. kultury
59 4 59