Zadania 2,3 i 4 dotyczą funkcji liniowej y=-6x+3 ×∈R

2.Oblicz miejsce zerowe.

3.Który z podanych punktów należy do wykresu tej funkcji?

A.(-⅙;2) B.(0;3) C.(0,5;0) D.(⅓;1)

4.Funkcja przyjmuje wartości ujemne dla argumentów:
A.x∈(½;∞) B.x<0.5 C.x>0,5 D.x∈(-∞;½)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:05:01+01:00
2. 0=-6x+3
-3=-6x
x=0,5
3.
3=-6*0+3
3=3
odp. B
4. B bo miejsce zerowe x=0,5