1. Oblicz miarę kąta wewnętrznego dwunastokąta foremnego.

2. Oblicz obwód trójkąta równoramiennego o podstawie 8 i wysokości 6.

3. w okrąg o średnicy 16 cm. wpisano kwadrat. Oblicz pole tego kwadratu.

4. Oblicz obwód koła wpisanego w sześciokąt foremny o boku długości 10.

5. W trójkąt równoboczny o boku długości 4cm wpisano koło i na trójkącie tym opisano koło. Oblicz, ile razy pole koła opisanego jest większe od pola koła wpisanego.

6. Podstawy trapezu prostokątnego , którego pole wynosi 78 cm², mają długości 4cm i 9cm. Oblicz długości ramion trapezu, wiedząc ze jedno ramię jest o 1cm krótsze od drugiego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:27:36+01:00
1.
α=360(stopni):12=30(stopni) - kąt środkowy

x-kąt wewnętrzny dwunastokąta foremnego

x=180(stopni)-α
x=180(stopni)-30(stopni)
x=150(stopni)


3.

h=b=6cm
podstawa z=8cm
½z=a=4cm

c²=a²+b²
c²=4²+6²
c²=16+36
c²=52/:√
c=4√13

Obw=8+ 2×4√13=8+8√13=16√13cm
5 3 5