Odpowiedzi

2010-03-03T21:37:59+01:00


Zgodnie z II prawem termodynamiki na kazdym poziomie ilosc energi przeznaczonej na produkcję jest mniejsza niz ilosc energi pobranej. Żaden proces nie jest w pełni wydajny,a więc jakas czesc energi zawsze ulega rozproszeniu.Ta rozpraszana częsc energi to ciepło-uboczny produkt oddychania. (jest to ptzykład tracenia energi w ekosystemie). Z tego powodu tylko czesc energii akumulowanej przez producentów moze być wykorzystywana przez pozostałe poziomy troficzne.Spora jej czesc jest zużywana na podtrzymywanie własnych procesów życiowych autotrofów.
Dopiero reszta wbudowywana jest w komórki i tkanki.
Duz czesc energii pobrana przez zwierzę wraz z pokarmem jest wykorzystywana na utrzymywanie go przy życiu- jest to energia zużyta na poruszanie się , na syntezy w komórkach,trawienie itp. są to przykłady strat energii!!!! które występują ba kazdym poziomie troficznym.