Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T18:42:40+02:00
A) 40% jest równe 16
40% - 16
100% - x
x = 100*16/40 = 40

b) 15% jest równe 36
15% - 36
100% - x
x = 100*36/15 = 240

c) 32% jest równe 8
32% - 8
100% - x
x = 100*8/32 = 25

d) 210% jest równe 63
210% - 63
100% - x
x = 100*63/210 = 30

e) 140% jest równe 53,2
140% - 53,2
100% - x
x = 100*53,2/140 = 38

f) 0,4% jest równe 23,2
0,4% - 23,2
100% - x
x = 100*23,2/0,4 = 5800

:)
1 5 1
2009-10-20T18:42:43+02:00
A) 40% jest równe 16,
0,4x=16 /:0,4
x=40

b)15% jest równe 36,
0,15x=36 /:0,15
x=240

C)32% jest równe 8,
0,32x=8 /:0,32
x=25

d)210% jest równe 63,
2,1x=63 /:2,1
x=30

e)140% jest równe 53,2
1,4x=53,2 /:1,4
x=38

f)0,4% jest równe 23,2
0,004x=23,2 /:0,004
x=5800
1 5 1
2009-10-20T18:45:57+02:00
A) 40
b)240
c)25
d) 30
e)38
f )5800
2 5 2