Odpowiedzi

2010-03-03T20:14:27+01:00

a) 6x = 3 :6
x=3/6
x=1/3
b) -3x = -7 :(-3)
x=7/3
x=2 1/3
c) 2x = ⅕ :2
x=1/5 * 1/2
x=1/10
d) 1,2x = 4,8 :(1,2)
x=4
e) ⅓ x = 3 :(1/3)
x= 3*3/1
x=9
f) - ⅗ x = - 5 :(-3/5)
x= -5 *(-5/3)
x=8 1/3
g) ¾ x = - ⁴/₉ :(3/4)
x= -4/9*(4/3)
x=-16/27

h) 0,1 x = -7 :(0.1)
x=- 70
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:14:30+01:00
1.Rozwiąż równania :

a) 6x = 3/:6
x = 1/2 (jedna druga)

b) -3x = -7/:(-3)
x = 7/3 = 2 1/3 (2 całe i jedna trzecia)

c) 2x = ⅕/:2
x = 1/10 = 0,1

d) 1,2x = 4,8/: 1,2
x = 4

e) ⅓x = 3/:⅓
x = 9

f) - ⅗ x = - 5/:(- ⅗)
x = 25/3 = 8 1/3 (8 całych i jedna trzecia)

g) ¾ x = - ⁴/₉ /:¾
x = - 16/27 (minues szescascie dwudziestych siódmych)

h) 0,1 x = -7 /:0,1
x = -70


4.Rozwiąż równania

a) 0,1 x + 0,2 = -0,3
0,1x = -0,5
x= -5

b) 0,25x + 0,4 = 0,35
0,25x = -0,05
x = -0,2
2010-03-03T20:15:33+01:00
1
a) x=0,5
b) x=2 i jedna trzecia
c)x=1/10
d) ?
e)x=9
f)x=5
g)x=16/27
h) x=-70