Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T13:41:58+01:00
Dane:
woda cieplejsza
T₁ = 90⁰C
woda zimniejsza
m₂ = 1 kg
T₂ = 20⁰C
T = 60 ⁰C
Rozw.:

Q₁ = m₁ × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₁ = m₂ × ( T -T₂ ) / ( T₁ -T) =
=1 kg × (60 ⁰C- 20⁰C)/(90⁰C-60 ⁰C) = 1,33 kg
1 5 1