3 cylindry o objętości 100 cm^3 wypełnione są tlenem , wodorem i azotem . Podaj masy gazów znajdujących się w cylindrach


oblicz czy w naczyniu o objętości 5 cm^3 zmieści się 14 g siarki

Oblicz zawartość pierwiastkow w związkach : NH3 H2S SiH4 Mn2o7 Pbo2 CrO3 As2O5Bardzo prosze o rozwiązanie :**

1

Odpowiedzi

2010-03-04T00:01:18+01:00
Zad1
3 cylindry o objętości 100 cm^3 wypełnione są tlenem , wodorem i azotem . Podaj masy gazów znajdujących się w cylindrach

zakladamy ze obj trzech cylindrów to 100cm3,jezeli kazdy z nich miał obj 100cm3 nalezy obliczenia domnozyc przez 3!!!!

znajac skład procentowy powietrza
% azot - 78%
% tlen - 21%
%wodór- 1%
i zakładajac ze 100cm3 w cylindrach to 100% wyliczamy objetosci poszczególnych gazów:
Vazot - 78cm3= 0,078dm3
V tlen - 21cm3= 0,021dm3
Vwodór- 1cm3=0,001dm3
nastepnie obliczamy masy gazów korzystajac ze wzoru m=V*d
gestosci gazów odszukujemy w tablicach chemicznych!!

dtlenu = 1,43 g/dm3 , dwodoru = 0,09 g/dm3 i dazotu = 1,25 g/dm3
mazot - 78cm3*1,25 g/dm3= 0,078dm3*1,25 g/dm3=0,0975g
m tlen - 21cm3*1,43 g/dm3= 0,021dm3*1,43 g/dm3=0,030g
mwodór- 1cm3*0,09 g/dm3=0,001dm3*0,09 g/dm3=0,00009gzad2
oblicz czy w naczyniu o objętości 5 cm^3 zmieści się 14 g siarki

nalezy obliczyc jaka objetosc zajmie siarka, korzystajac ze wzoru V=m/d
dsiarki=2g/cm3
V=14g/2g/cm3= 7cm3
odp.w naczyniu o obj 5cm3 nie zmiesci sie 14g siarki..zad3
Oblicz zawartość pierwiastkow w związkach : NH3 H2S SiH4 Mn2o7 Pbo2 CrO3 As2O5

NH3
%N=(mN/mNH3)*100%=
%H=(mH/mNH3)*100%= mH to masa 3 atmów H//ze wzoru!!
H2S
%H=(mH/mH2S )*100%= mHto masa 2 atmów H//ze wzoru!!
%S=(mS/mH2S )*100%=

SiH4
%Si=(mSi/mSiH4)*100%=
%H=(mH/mSiH4)*100%= mH to masa 4 atmów H//ze wzoru!!

Mn2o7
%Mn=(mN/mMn2o7)*100%= mMn to masa 2 atmów Mn//ze wzoru!!
%O=(m0/mMn2o7)*100%= m0 to masa 7 atmów 0//ze wzoru!!

PbO2
%Pb=(mPb/mPbo2)*100%=
%0=(mO/mPbo2)*100%= mO to masa 2 atmów O//ze wzoru!!

CrO3
%Cr=(mCr/mCrO3)*100%=
%O=(mO/mCrO3)*100%= mO to masa 3 atmów O//ze wzoru!!

As2O5
%As=(mAs/mAs2O5)*100%= mAs to masa 2 atmów As//ze wzoru!!
%O=(mO/mAs2O5)*100%= mO to masa 5atomów O