Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych .

a) ( a+ b ) + ( 2a - b )
b) 2x + ( 3y - 2z ) + ( 3z - 2x )
c) -5ab + ( bc - 2ab ) + 4cb
d) (5xyx - 2xz ) + ( 4zx - 7zyx )
e) ( m + n ) - ( 2m + 3n )
f) ( 2xy + 4y do kwadratu ) - ( 3yx - 2y do kwadratu )
g) 3abc - ( 2cab + 5bac )
h) 10x do kwadratu y - ( 5xy do kwadratu - 8x do kwadratu y )

2

Odpowiedzi

2010-03-03T20:18:08+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) (a+ b) + (2a - b)=
a+b+2a-b= 3a

b) 2x + ( 3y - 2z ) + ( 3z - 2x )=
2x+3y-2z+3z-2x=
z+3y

c) -5ab + ( bc - 2ab ) + 4cb=
-5ab+bc-2ab+4cb=
5bc-7ab

d) (5xyx - 2xz ) + ( 4zx - 7zyx )
5xyx-2xz+4zx-7zyx=
2xz-7zyx+5xyx

e) ( m + n ) - ( 2m + 3n )=
m+n-2m-3n=
-m-2n

f) ( 2xy + 4y²) - ( 3yx - 2y²)=
2xy+4y²-3yx+2y²=
6y²-xy

g) 3abc - ( 2cab + 5bac )=
3abc-2abc-5abc=
3abc-7abc=
-4abc

h) 10x²y - ( 5xy² - 8x²y )=
10yx²-5xy²+8yx²=
-5xy²+18x²y

to jest dobrze, sprawdzałam 2 razy :)
1 5 1
2010-03-03T20:20:36+01:00
A) a+b+2a-b=3a
b)2x+3y-2z+3z-2x=3y+z
c)-5ab+bc-2ab+4cb=-7ab+5bc
d)5xyx-2xz+4zx-7zyx=5x²y+2xz-7xyz
e)m+n-2m-3n=-m-2n
f)2xy+4y²-3xy+2y²=-xy+6y²
g)3abc-2cab-5bac=-4abc
h)10x²y-5xy²+8x²y=18x²y-5xy²