1.napisz i uzgodni równania reakcji chemicznych ,których zapisy słowne są następujące:
chlor+chrom-> chlorek chromu (3)
żelazo + tlen -> tlenek żelaza (2)
siarka+sód-> siarczek sodu
2.uzgodni równania reakcji chemicznych.
a) n2+h2->nh3
b)fe+ hci-> feci2+h2
c)n2+o2->no
d) mn + o2 ->mn2o7 e) al + h2s-> al2s3+h2 f) al2o3+hci->alci3+h2o

1

Odpowiedzi

2013-04-20T15:58:00+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

a) 2Cr + 3Cl₂ ---> 2CrCl₃
b) 2Fe + O₂ ---> 2FeO
c) S + 2Na ---> Na₂S

2)


a) N₂ + 3H₂ ---> 2NH₃
b) Fe + 2HCl ---> FeCl₂ + H₂
c) N₂ + O₂ ---> 2NO
d) 4Mn + 7O₂ ---> 2Mn₂O₇
e) 2Al + 3H₂S ---> Al₂S₃ + 3H₂
f) Al₂O₃ + 6HCl ---> 2AlCl₃ + 3H₂O

1 5 1