Bardzo prosze o przetłumaczenie tego tekstu na język angielski to na jutro plisek o pomoc :|

Robinson Cruzoe urodził się w Angli był synem słynnego kupca, miał dwóch starszych brac, którzy zagineli na morzu. Jako pierwszy z rodzeństwa nauczył się żeglować, łatwo nawiązywał kontakty był śmiały, uczciwy, troche łatwowierny. Dzięki jego sprytowi i odwadze przeżył jedną z największych jego przygód prawie dwadzieści lat na bezludnej wyspie. Cruzoe miał bardzo dobre serce. Był zdolny do przyjaźni i współczucia. Bardzo polubił a nawet pokochał przyjacielskim sercem Piętaszka na wpół dzikiego człowieka.
Robinson darzył przygode wielkim szacunkiem, ponieważ dzięki jej nauczył się nowych rzeczy i zpoznał prawdziwego przyjaciela, który zawsze dodawał mu otuchy i pomagał w każdej czynności której Robinson jeszcze nie potrafił zrobić. Po jakimś czasie Robinson zaczoł odczuwać wyżuty sumienia, że z powodu jego lekkomyślności zostawił rodzine i dom. Starał się o pomoc i wkońcu dotarł do Angli . Czytając o nich nie można nie podziwiać odwagi i zaradności tej postaci, która jest dla mnie godna naśladowania a najlepszysz powodem jest to że bhater za wszelką cene się nie poddał tylko walczył do skutku . Dziękuje :)

2

Odpowiedzi

2010-03-03T20:19:48+01:00
Robinson Crusoe was born in England was the son of the famous merchant, had two older brac, who disappeared at sea. As the first of the siblings learned to navigate, easy to established contacts was bold, honest, a little gullible. Thanks to his courage and sprytowi survived one of the greatest adventures of his nearly twenty years on a desert island. Crusoe had a very good heart. Was capable of friendship and compassion. Very fond of and even loved her kind heart Piętaszka semi-wild man.
Robinson felt a great respect for the adventure, because it has learned new things and zpoznał true friend, who added he has always encouraged and helped in any activity that Robinson was not able to do so. After some time, Robinson zaczoł feel deprived of conscience, that because of his recklessness and leaving the family home. He tried to help and at last reached England. Reading about them can not but admire the courage and resourcefulness of this form, which for me is worthy of imitation and najlepszysz reason is that bhater at any price not only fought put into effect. Thanks:)
2010-03-03T20:20:05+01:00

It has been born be in (to) son of famous tradesman Robinson Cruzoe Angli, oldest two (two) had brac, which (who) on sea zagineli. As first of sibling instruct sail, bold made contact be simply (easy), honest, gullible troche. Due to its (his) sprytowi and it has survived one of its (his) biggest adventure on uninhabited island courage almost < law (as of right) > lat (summer; year) dwadzieści. Had good heart very Cruzoe. It was able for friendship and pities. Even on half-way wild person very become fond of fall in love with friendly heart Piętaszka. It granted great estimate Robinson przygode, as new things have been instructed due to its (her) and genuine friend zpoznał, which (who) added reassurance always it (him) and it helped to to make with which (who) each action (function) else fail Robinson. Perceive conscience after some (certain) time Robinson zaczoł wyżuty, that it has left by the reason of its (his) reclessness rodzine and house. It looked for assistance and it has reached wkońcu Angli. It is not possible to admire courage about them reading not and resourcefulness of this form, which (who) is for I dignified imitating but there is cause najlepszysz that behind (for) any (every) for result not subject only conflict (combat) bhater cene.