Zad. 1 - Do stołówki kupiono 80 opakowań makaronu po 5,50 zł za opakowanie i o 15 mniej opakowań ryżu po 4,20 za opakowanie . Na zakupy hurtownia udzieliła 5 % rabatu . Ile zapłacono za zakupy ?

Zad.2 Podłoga w hali magazynowej ma kształt prostokąta o bokach 75 m i 50 m. Zaplanowano dwukrotne pomalowanie 10m2 podlogi . Farbe mozna kupic w 7,5 l opakowaniach ,a jedno takie opakowanie kosztuje 46,80 zł . Ile będzie kosztowala farba potrzebna do pomalowania tej podlogi ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T20:21:20+01:00
1.

Makaron: 80* 5,50zł= 440zł
Ryż: 80-15= 65
65* 4,20zł= 273zł
Suma: 440zł+273zł= 713zł
713zł*5%= 35,65zł
713zł- 35,65zł= 677,35zł
Odp. Za zakupy zapłacono 677,35zł.

2.

P= a*b
P= 75m * 50m= 3750m ²
3750m² * 2= 7500 m²
7500m²:10m²= 750l
750l:7,5l= 100
100*46,80zł= 4660zł
Odp. Farba będzie kosztowała 4660zł.
2010-03-03T20:24:39+01:00
1 zad.

80 x 5.50zł. = 440 zł ; cena makaronu

80- 15 = 65 ; opakowania ryżu

65 x 4.2 = 273 zł ; cena ryżu

440 zł + 273 zł = 713 zł

713 x 5 % =35, 65 ; rabat

713 zł - 35,65 zł = 677, 35 zł ; cena po obniżce
2010-03-03T20:29:14+01:00
Zad 1.
80- ilość opakowań makaronu
80-15=65 - ilość opakowań ryzu
5,5zł - cena 1 opakowania makaronu
4.2 zł - cena 1 opakowania ryzu
5% - wysokość rabatu
Y -koszt zakupów
1 ) Liczę koszt zakupów bez rabatu.


80 x 5.5zł + 65 x 4.2 zł =440zł + 273zł = 713zł


2 ) Liczę wysokość rabatu

5% z 713zł = 35.65 zł

3) Licze koszt zakupów z rabatem.

713zł - 35.65zł = 677.35 zł.

Odp. Za zakupy zapłacono 677 zł i 35 groszy .