Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:25:33+01:00
My friend was kidnapped by terrorists. He comes from a very poor family, so her parents can not afford to pay the ransom. My friend was returning home when suddenly she heard that it drives up some car. He went out with him a large man in a dark jacket and balaclava and quickly pulled her into the car. All my friends began to search my friend. Girl's parents were in very bad condition. A few days later she appeared at his home. It turned out that the kidnapping was false. Was very similar to the daughter of a rich man from our town and not wanted to kidnap her for ransom. Fortunately.na polski

Moja koleżanka została porwana przez terrorystów. Pochodzi z bardzo biednej rodziny, więc jej rodziców nie stać na zapłacenie okupu. Moja koleżanka wracała do domu, gdy nagle usłyszała, że podjeżdża do niej jakiś samochód. Wyszedł z niego duży mężczyzna w ciemnej kurtce i kominiarce i szybko zaciągnął ją do samochodu. Wszyscy znajomi mojej koleżanki rozpoczęli poszukiwania. Rodzice dziewczyny byli w bardzo złym stanie. Kilka dni później dziewczyna pojawiła się przy swoim domu. Okazało się, że porwanie było fałszywe. Była bardzo podobna do córki bogacza z naszego miasta i to nie ją chciano porwać dla okupu. Całe szczęście.