Odpowiedzi

2010-03-03T20:31:07+01:00
Znaczenie mszaków w przyrodzie i życiu człowieka:
- wzbogacają podłoże w próchnicę,
- pokrywając glebę zwartymi darniami, zmniejszają jej parowanie i zabezpieczają ją przed wymyciem przez wodę i wywianiem przez wiatr,
- tworząc torfowiska oraz wpływają na kształtowanie się klimatu: wiążąc duże ilości
wody i nasycając nią powietrze co przyczynia się do zwiększenia opadów,
-torfu ze szczątek mszaków jest wykorzystywany jako materiał
opałowy, do robieni , tektury, papieru, płyt izolacyjnych oraz jako surowiec do
otrzymywania gazu palnego,
- w ogrodnictwie używany jest do nawożenia gleby,
- w medycynie torf stosowany jest do produkcji leków, np. preparatu torfowego.
-stają się często przyczyną zabagnień łąk- bo chamują wzrost innych roślin tworząc zwarty kobierzec pokrywający gęsto glebę
mam nadzieję że pomogłam ^^
powodzenia ; -DD