Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:48:22+01:00
D- JĄdRO (centralna część atomu o rozmiarach rzędu 10-14÷10-15 m i gęstości ok. 1014 g/cm3)
w- PIERwIASTEK (substancja prosta stanowiąca zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej)
u-SuBSTANCJA (cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych i chemicznych )
t- ACEtON (Rozpuszczalny m.in. w wodzie i ....)
l- TlENKI ( dziela sia na kwasowe, zasadowe, amfoteryczne,obojetne)
e- CHeMIA (nauka badająca naturę i własności substancji)
n- ORGAnICZNY ( zwiazek chemiczny organiczny i...)
e- CEz (Cs dla chemika)
k- ŁADUNEk ( dodatni lub ujemny ..... elektryczny)
s-sMOG (nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza)
i- SPiN ( moment pędu cząstki mierzony w układzie odniesienia, w którym cząstka spoczywa)
a- MaSA ( np. atomowa)
r- NEUTrON ( proton, elektron i ......)
k-kRZEM (liczba atomowa 14, masa atomowa 28,09)
i-iZOTOP (odmiana atomów pierwiastka chemicznego o określonej liczbie neutronów)