Odpowiedzi

2010-03-03T20:37:03+01:00
Kapitał k=20 000
czas t = 1 rok
procent p=?
odsetki d = 80%d+20%d
80%d=240 zł
20% d obliczamy z proporcji

80% - 240zł
20% - x
x=(20%*240)/80%
x=60 z ł

odsetki d = 80%d+20%d = 240 zł+ 60zł=300zł
Wzór:
d=k*p*t
300=20 000*p*1
300=20 000p
p=0,015 = 1,5%

Odp.
Do banku należy wpłacić 20 000 zł na 1,5%
pozdrawiam:)
2 5 2