Proszę Odpowiedzcie :
1.Co to jest Eucharystia???
2. O czym poucza Jezus o perle i skarbie ???
3. Jaką rolę spełniają aniołowie ???
4. Wyjaśnij warunki dobrej spowiedzi ???
5. Jakie są konsekwencje życia be Boga ???
6. Co to jest grzech ???

Za wszystkie dobre odpowiedzi dam NAJ !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:56:43+01:00
1.Eucharystia-z greckiego εὐχαριστία (eucharistía), czyli "dziękczynienie". Termin "komunia" pochodzi od łacińskiego communio (wspólnota) na pamiątkę ostatniego posiłku Chrystusa i przywołują "ucztę zaślubin Baranka" zapowiedzianą w Apokalipsie.
2.Poucza, że pieniądze nie są najważniejsze. (tak mi się wydaję)
3.Aniołowie chronią nas przed złem i "prowadzą nas na dobrą drogę życia"
4.Musi ona być szczera i w pełni musimy żałować za swoje grzechy inaczej spowiedź nie jest szczera.
5.Konsekwencją jest to że po śmierci nie będziemy żyć wiecznie (w życiu wiecznym).
6.ojęcie występujące w niektórych religiach, oznaczające przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Dokładniej: jest to świadome i dobrowolne działanie lub jego brak (grzech zaniechania) bądź też postawa, która stoi w sprzeczności z nakazami Boga lub bogów danej religii. Inaczej rzecz ujmując grzech to postawa lub działanie wbrew Bogu, sprzeczne z Jego charakterem, powodujące świadomą alienację jednostki ludzkiej wobec tegoż Boga.

Mam nadzieję, że pomogłam ;) ;) ;)
1 5 1