1. Wskaż parę jednomianów które nie są podobne:
A. -ab i ½ ab
B.3x² i -x²
C. -xz i ½zx
D. 3x³y² i 3x²y³

2.W którym przykładzie niepoprawnie dodano wyarzy podobne?
A. x²+2xy-y²+2x²-2xy+y²=3x²
B. 2a-b+3a-2b=5a-3b
C.ab+c-ba-2c= -c
D.x²+2x+7-x²-3x+3=x+10

3. Dla x=0,2 i y=½ wratość liczbowa sumy 2x-4y+3y+3x-5y-x+1 jest równa:
A. -8,2
B. 3
C. -3,2
D. -1,2

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:43:45+01:00
1. D
2. D
3. 2x-4y+3y+3x-5y-x+1= (2*0,2)-(4*0,5)+(3*0,5)+(3*0,2)-(5*0,5)-0,2+1=0,4-2+1,5+0,6-2,5-0,2+1=-1,2

licze na naj ;]
194 4 194
2010-03-03T20:45:56+01:00
1 d
2. d
3 2x-4y+3y+3x-5y-x+1=2*(0,2)-4* (1/2)+3*(1/2)+3*(0,2)- 5*(1/2)-0,2+1=0,4-2+3/2+0,6-5/2-0,2+1=0,4-2+1,5+0,6-2,5-0,2+1=-1,2
155 4 155
przepisane :D
Tak bo jest idetiko
1. D
2. D
3. 2x-4y+3y+3x-5y-x+1= (2*0,2)-(4*0,5)+(3*0,5)+(3*0,2)-(5*0,5)-0,2+1=0,4-2+1,5+0,6-2,5-0,2+1=-1,2