Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:22:28+01:00
1. Ciała stałe dzielimy na krystaliczne i amroficzne. Drobiny w ciałach krystalicznych tworzą uporządkowany układ, który nazywamy siecią krystaliczną. W ciałach amroficznych układ, który nazywamy siecią krystaliczną. W ciałach amorficznych drobiny są ułożone przypadkowo i przypominają układ drobin charakterystyczny dla cieczy, który został nagle zamrożony i utrwalony w postaci ciała stałego. Budowa wewnętrzna ciał stałych ma wpływ na ich właściwości fizyczne.

Właściwości plastyczne : mają te ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły odkształcają się w sposób trwały. Są to np.: plastelina, folia aluminiowa , glina.

Właściwości kruche : mają te ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły łamią się lub kruszą. Są to np.: szkło, kreda, niektóre tworzywa sztuczne.

Właściwości sprężyste : ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły odkształcają się w sposób nietrwały (wyginają się - trampolina , wydłużają się - sprężyna , skręcają się - metalowe pręty itp.) mają właściwości sprężyste. Jeśli ciało ma właściwości sprężyste, to po usunięciu siły przyjmuje pierwotny kształt.


2.Przyjmuje zawsze kształt naczynia - jest nieściśliwa - nie można zmienić objętości, ma stałą objętość - ma powierzchnię swobodną, która jest zawsze pozioma, równoległa do powierzchni ziemi.


3. Gazy, ciecze i ciała stałe różnią się swymi własnościami. Gaz na przykład nie ma określonej objętości i zamknięty w naczyniu wypełnia je całkowicie. Jego objętość zależy więc od objętości naczynia. Gazy cechuje duża ściśliwość, co oznacza, że łatwo zmieniają swą objętość. Nie mając własnego kształtu, dostosowują się do kształtu naczynia. W odróżnieniu od ciał stałych i cieczy mają w normalnych warunkach niewielką gęstość, np. powietrze jest około 1000 razy rzadsze od wody. Przez gęstość substancji rozumiemy masę tej substancji przypadającą na jednostkową miarę objętości. Inaczej mówiąc, gęstość substancji określa, ile waży jednostka objętości tej substancji.Myślę , że pomogłam , liczę na naj .. ; )