Odpowiedzi

2010-03-04T08:27:26+01:00
Ewolucja organizmów to zachodzące stopniowo przeobrażenia budowy anatomicznej i cech fizjologicznych gatunków roślin i zwierząt,prowadzące do powstawania nowych gatunków coraz lepiej przystosowanych do środowiska. Ewolucja zachodzi w skali populacyjnej i w ciągu wielu pokoleń,jest wynikiem zmian częstości genów w populacjach,a kierunek przystosowawczy tym zmianom nadaje dobór naturalny.

POZDRAWIAM