1. Odległość między Wilkowem a Liskowem na mapie wynosi 12,5 cm. Mapa wykonana jest w skali 1 : 100 000. Odległość między tymi miejscowościami w rzeczywistości wynosi:
A. 1250 km
B. 125 km
C. 12,5 km
D. 0,125 km

2. Odległość między Bocianowem i Królikowem wynosi w rzeczywistości 10 km. Na mapie odległość ta jest równa 2,5 cm. W jakiej skali wykonana jest mapa?
A. 1 : 40
B. 1 : 4000
C. 1 : 40 000
D. 1 : 400 000

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:47:13+01:00
1.
1:100000
1cm=1km
12,5cm * 1 km = 12,5km
odpowieć C jest prawidłowa.
2.
2,5cm = 10 km I:2,5
1cm = 4km
1:400000
Odpowiedż D jest prawiłowa.
1 3 1