1. Uzupełnij równania reakcji chemicznych i dobierz współczynniki stechiometryczne.
a) ... + S -> Li2S
b) K + ... -> K2O
c) Fe2O3 -> Fe + ...
d) Al + ... -> AlH3

2. Ułóż i uzgodnij równania reakcji chemicznych:
a) Wodoru z tlenem
b) Wodoru z chlorem (produktem reakcji jest HCl)
c) Żelaza z chlorem (produktem reakcji jest chlorek żelaza (III))

3. Ułóż i uzgodnij równania reakcji chemicznych:
a) Spalania wapnia w tlenie
b) Łączenia potasu z chlorem
c) Rozkładu wody na pierwiastki
d) Powstania tlenku azotu (V)

4. Ułóż trzy równania syntezy tlenu z metalem:
a) Jednowartościowym
b) Dwuwartościowym
c) Trójwartościowym

1

Odpowiedzi

2013-04-21T03:03:46+02:00

Zadanie 1.

a)   2Li + S ⇒ Li₂S

b)   4K + O₂ ⇒ 2K₂O

c)   2Fe₂O₃ ⇒ 4Fe + 3O₂

d)   2Al + 3H₂ ⇒ 2AlH₃

 

Zadanie 2.

a)   2H₂ + O₂ ⇒ 2H₂O

b)   H₂ + Cl₂ ⇒ 2HCl

c)   2Fe + 3Cl₂ ⇒ 2FeCl₃

 

Zadanie 3.

a)   2Ca + O₂ ⇒ 2CaO

b)   2K + Cl₂ ⇒ 2KCl

c)   2H₂O ⇒ 2H₂ + O₂

d)   2N₂ + 5O₂ ⇒ 2N₂O₅

 

Zadanie 4.

a)

4Li + O₂ ⇒ 2Li₂O

4Na + O₂ ⇒ 2Na₂O

4K + O₂ ⇒ 2K₂O

b)

2Mg + O₂ ⇒ 2MgO

2Ca + O₂ ⇒ 2CaO

2Ba + O₂ ⇒ 2BaO

c)

4Fe + 3O₂ ⇒ 2Fe₂O₃

4Al + 3O₂ ⇒ 2Al₂O₃

4Cr + 3O₂ ⇒ 2Cr₂O₃