Przykłady do obliczenia w załącznikach !!!
(Proszę o rozwiązanie na poziomie klas I gimnazjum)

Zad.9 Doprowadź podane wyrażenie do najprostszej postaci i oblicz jego wartość liczbową dla podanych wartości.

Zad.11 Rozwiąż równanie

Zad.12 Rozwiąż nierówność i przedstaw rozwiązanie na osi liczbowej

(Daje Naj Xd )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T23:23:02+01:00
9a) -1/3a+3/5b
9b) 5a+3a-3b-14a= -6a-3b
9c) x+2
9d) 6x-8+15x-12+x+1= 22x-19

11a) -5x-5=5
-5x=5+5
-5x=10
x=-2

11e) 7-2x=7x-2
-2x-7x=-2-7
-9x=-9
x=1

11g) 5/2x-4+2=6x+9
5/2x-6x=9-2
-7/2x=7
x=-2

12a) 4x-2<6
4x<6+2
x<2

12c) 2x-3<=0
2x<=3
x<=1 i 1/2