Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T14:57:02+01:00
Państwa zaborcze przegrały wojnę i wyszły z niej osłabione co wykorzystali Polacy. Przystąpili do rozbrajania stacjonujących na ziemiach polskich wojsk austriackich i niemieckich. Żołnierze zmęczeni wojną i przygnębieni przegraną większego oporu oddawali broń.Oddawaną ją tworzącej się armi polskiej.Z gmachów publicznych osuwano napisy w językach zaborców i ich godła zastępując je polskimi.
Polacy z entuzjazmem przystąpili do odbudowy państwa.Organizowano Wojsko polskie urzędy i szkoły.Odbyły się też pierwsze wybory do sejmu który zebrał się na początku 1919r.Jego zadaniem było uchwalenie nowych praw,w tym najważniejszego konstytucji.Sejm powierzył Józefowi Piłsudskiemu najwyższą władzę wykonawczą czyli funkcję naczelnika państwa.W Polsce na pamiątkę doniosłych wydarzeń z 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości