Wpisz nazwy surowców, których eksploatacja zastała w Polsce ograniczona lub zaniechana, oraz miejsc ich występowania. Podaj przyczynę ograniczenia lub zaprzestania eksploatacji tych złóż.

Bardzo prosiłabym o bardzo zwięzłe i konkretne odpowiedzi...

1

Odpowiedzi

2010-03-04T17:42:50+01:00
W Polsce ograniczono wydobycie węgla kamiennego, przyczyny to m.in.:
- nieopłacalność eksploatacji (Dolny Śląsk – Wałbrzych),
- względy ekologiczne (redukcja emisji dwutlenku węgla);
- przechodzenie na inne źródła energii;
- wyczerpanie złóż;
Złoża węgla kamiennego:
- Górnośląskie Zagłębie Węglowe;
- Lubelskie Zagłębie.
- Dolnośląskie Zagłębie – zaniechano eksploatacji.

Węgiel brunatny – zmniejszenie wydobycia ze względu na niską jakość i problemy w transporcie. Przeznaczony jest on głównie do produkcji energii elektrycznej w sąsiadujących z kopalniami elektrowniach. Miejsca wydobycia w Polsce:
- Zagłębie Konińskie (Konin, Koło, Turek);
- Zagłębie Turoszowskie (Turów, Bogatynia);
- Zagłębie Bełchatowskie (Bełchatów, Szczerców);
- Sieniawa Lubuska

Także znacząco ograniczono eksploatację siarki. Surowiec ten występuje w Polsce w okolicach Tarnobrzega (Piaseczno, Machów, Jeziórko oraz Osiek), w rejonie Staszowa (Grzybów) oraz koło Lubaczowa (Horyniec-Zdrój, Basznia). Odkąd odkryto metodę odzyskiwania siarki z ropy naftowej i węgla kamiennego, przestała się opłacać eksploatacja siarki w stanie rodzimym.


Moim zdaniem możesz też wspomnieć o ropie naftowej i gazie ziemnym.
Kilka lat temu zaczęto także likwidować część otworów wiertniczych służących do eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego. Przyczyną była nieopłacalność. Cena ropy na światowych rynkach była niska, co powodowało, że nie opłacała się eksploatacja tego surowca z naszych rodzimych złóż w tamtym momencie. Kiedy ceny baryłki poszybowała powyżej 100 dolarów powrót to tych zlikwidowanych otworów nie był już możliwy, zaczęto poszukiwać nowych złóż.
Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce występują przede wszystkim na Niżu Polskim (w tym na monoklinie przedsudeckiej, Wyniesieniu Łeby, antyklinorium pomorskie, niecka lubelska), zapadlisku przedkarpackim (głównie gaz ziemny) i Karpatach (stare złoża ropy naftowej).
22 4 22