Proszę o rozwiązanie tylko tego drugiego zadania ;D

Napisz równania i uzgodnij współczynniki podanych reakcji chemicznych :
a) tlenek glinu + wodór --> glin + woda
b) glin + chlor ---> chlorek glinu
c) tlenek azotu (II) --> azot + tlen
d) azot + wodór ---> amoniak (wodorek azotu)

Odczytaj reakcje z poprzedniego zadania, stosując pojęcia atomu i...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2013-04-20T19:01:05+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) Al2O3 + 3H2 ---> 2Al +3 H2O

1 cząsteczka tlenku glinu reaguje z 3 cząsteczkami wodoru, powstają 2 atomy glinu i 3 cząsteczki wody


b) 2Al + 3Cl2 ---> 2AlCl3

2 atomy glinu reagują z 3 cząsteczkami chloru, powstają 2 cząsteczki chlorku glinu

 

c) 2NO ---> N2 + O2

2 cząsteczki tlenku azotu(II) rozkładają się, powstaje 1 cząsteczka azotu i 1 cząsteczka tlenu


d) N2 + 3H2 ---> 2NH3

1 cząsteczka azotu reaguje z 3 cząsteczkami wodoru, powstają 2 cząsteczki amoniaku

4 5 4