Uzupełnij zdania.

a)Atomy zbudowane są z następujących cząsteczek podstawowych: ....... , ............. i ........... .
b)Elektrony krążą po ............. wokół. W skład jądra atomowego wchodzą .............. i ............. .
c)Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe ........ .
d)Masa elektronu jest około ........ od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi ................... .
e) Proton ma elementarny ładunek ....... , a neutron ............. .
f)Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że...................................... .
g)Prawie cała masa atomu skupiona jest w ........... .
h)Liczba nukleonów, czyli suma liczby protonów i neutronów, nazywana jest................. (A).

1

Odpowiedzi

2010-03-03T21:12:48+01:00
A)elektronow,neutronow i protonow
b) powlokach wokol jadra atomowego.. protony i neutrony
c)zero
d)ok.1u, ujemna
e)dodatni, ujemny
f) nie wykazuje odzialywania elek.
g) jadrze
h)masowa
;)
1 5 1