Pilne na teraz

na każde pytanie minimum 3/4 strony a5


1.jaki jest stosunek człowieka do boga w psalmach?
2.w jakich sytuacjach człowiek zwraca się w psalmach do boga?
3. wypisz z psalmu 144 określenia boga . jaki jest ich sens?


dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T08:30:32+01:00
1) Bóg w Psalmach został ukazany jako Istota Doskonała i taki też jest stosunek człowieka do Niego; jako dzieła Bożego stworzenia i uległego mu sługi. Bóg jest najmądrzejszy ,dobry, sprawiedliwy i miłosierny,dlatego też Psalmy przepełnia wdzięczność człowieka za wszystko co Bóg dla niego czyni. Człowiek został ukazany jako słaba istota, która w pełni pokłada w Bogu ufność,poświęca mu swe życie,zwraca się do Boga o pomoc w najróżniejszych sprawach,począwszy od błahostek po rzeczy wielkie. Psalmy są przesycone miłością do Stwórcy, wielką wiarą człowieka, pokładaniu w Bogu nadziei i ufności , z jednoczesnym wyeksponowaniem wszystkich zalet Pana. Bóg jest dla człowieka najcenniejszą wartością w życiu, jest jego sensem, wiara w Niego daje wewnętrzny spokój, ukojenie bólu, radość życia,siłę do walki z przeciwnościami losu, a każda z próśb człowieka ,który pokłada w Bogu wiarę i bezgranicznie Mu ufa, nie zostanie bez odzewu, ponieważ Pan tak ukochał ludzi,że nie pozostaje głuchy na ich prośby.

2)Człowiek zwraca się do Boga,gdy:
- wszystko jest dobrze( Psalm 33)
-rozpoczyna jakieś nowe zadanie (Psalm 1 )
- martwi się o członków rodziny( Psalm 121 )
- jest zniechęcony (Psalmy 23, 42, 43,)
-nachodzą go pokusy( Psalmy 15, 19, 139, )
- wszystko go zniechęca( Psalmy 34, 71)
- nie może zasnąć( Psalmy 4, 56, 130)
- czuje się osłabiony( Psalm 75)
- jest chory lub cierpi( Psalmy 6, 39, 41, 67 )
-jego wiara słabnie( Psalmy 126, 146)
-mu się wydaje, że Bóg jest daleko( Psalmy 25, 125, 138 )
- czuje się osamotniony i niepewny( Psalmy 27, 91)
- zgrzeszył( Psalm 51)

3) Znaczenie określeń Boga:
,,Błogosławiony Pan"- święty,dobry,miłosierny,litościwy,sprawiedliwy (tu może być dużo tego typu określeń)

,,Opoka moja"-jest wsparciem dla człowieka

,,On mocą dla mnie"- daje człowiekowi siłę do działania

,,warownią moją"- strzeże człowieka

,,osłoną moją"- chroni człowieka przed niebezpieczeństwem

,,moim wybawcą"- nie pozwala,by człowiekowi stała się jakaś krzywda ze strony nieprzyjaciół

,,moją tarczą"- chroni człowieka przed niebezpieczeństwem

,,Ten, który mi poddaje ludy"- to określenie dotyczy konkretnie Dawida, który zwyciężył w walce z Goliatem i został królem dzięki Bożej pomocy i dlatego w ten sposób Dawid mówi o Stwórcy

,,O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp,
dotknij gór, by zadymiły,
ciśnij piorun i rozprosz ich,
wypuść swe strzały (...)"- W tym cytacie określona jest wielka wszechmoc Boga wskazująca na to,że nawet zjawiska przyrodnicze są podległe Stwórcy

,,Ty królom dajesz zwycięstwo"- Zasiadanie królów na tronach jest decyzją i wolą Boga,nie człowieka

,,szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan"- tylko wiara w Boga daje człowiekowi szczęście, pomyślność, radość i sens życia
15 5 15