Odpowiedzi

2010-03-03T22:34:46+01:00
Równania potwierdzające charakter chemiczny:
Charakter zasadowy CrO:
CrO + 2HCl  CrCl2 + H2O

Charakter amfoteryczny Cr2O3:
Cr2O3 +6HCl  2CrCl3 + 3H2O
Cr2O3 + 2KOH + 3H2O  2KCr(OH)4

Charakter kwasowy CrO3:
CrO3 + 2KOH  K2CrO4 + H2O

Silne utleniacze utleniają chrom +3 do +6 (żółte chromiany CrO42- przechodzące pod wpływem zakwaszenia w pomarańczowe dichromiany Cr2O72-).*

2CrO42- + 2H+ ↔ Cr2O72- + H2O Cr2O72- + 2OH- ↔ 2CrO42+ + H2O