Odpowiedzi

2010-03-03T21:29:32+01:00
1. USA wywodzi się z XVII -wiecznych kolonii Anglii, które zbuntowały się przeciwko niesprawiedliwości(np. dużym podatkom uchwalanym w rządzie, w którym nie było reprezentantów kolonii). Ucisk taki przyniósł zbrojny konflikt między kolonistami, a Anglią. W roku 1776 uchwalono Deklarację Niepodległości i utworzono nowy twór państwowy: Stany Zjednoczone Ameryki.


2. Francja stała się republiką, kiedy Konwent Narodowy zniósł monarchię konstytucyjną. 22 września 1792 roku ogłoszono powstanie Republiki Francuskiej.


3. Jakobini to lewicowy klub polityczny działający w rewolucyjnej Francji. Mimo, że na początku skłaniali się ku monarchii konstytucyjnej, to ostateczne byli przychylni republice. Stosowali terror w walce wewnętrznej. Aresztowali wielu przywódców żyrondystów i wprowadzili rewolucyjną dyktaturę. Mieli nieograniczone wpływy w Komitecie Ocalenia Publicznego.
12 4 12