Przeczytaj tekst i odpowiedz na polecenia :

Niektóre schorzenia genetyczne można wykryć w czasie ciąży. W tym celu należy wykonać aminopunkcję. w podanym płynie znajdują się między innymi żywe komórki płodu, które można poddać badaniom, na przykład oznaczaniu prawidłowości kariotypu. Przeprowadzenie tego typu badań budzi wiele wątpliwości natury etycznej i moralnej.

1. Wyjaśnij pojęcie kariotypu
2. Wyjaśnij na czym polega badanie opisane w tekście
3. Podaj przykłady chorób genetycznych, które można zdiagnozować przy pomocy badań prenatalnych
4. Opisz przyczyny i objawy jednej z chorób podanych w zadaniu poprzednim
5. Przedstaw swoje zdanie na temat stosowania badań prenatalnych ( za lub przeciw). Podaj dwa argumenty, którymi mógłbyś się posłużyć uzasadniając swoje stanowisko

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T22:31:25+01:00
1.Kariotyp - kompletny zestaw chromosomów komórki somatycznej organizmu. Kariotyp jest cechą charakterystyczną dla osobników tego samego gatunku, tej samej płci oraz dotkniętych tymi samymi aberracjami chromosomowymi (albo całkowicie zdrowymi). W kariotypie wyróżnia się autosomy (chromosomy nie różniące się u osobników różnych płci, u człowieka 22 pary) oraz chromosomy płci.

Kariotyp przedstawiany jest graficznie na idiogramach, zwykle w czasie metafazy mitozy, jako wynik badania cytogenetycznego.

2.---
3.---
4.---
5.---
1 5 1