Odpowiedzi

2010-03-03T21:08:38+01:00
W roztworze znajdowała się substancja: Na2SO4. Fenoloftaleina barwi się na malinowo w środowisku zasadowym, czyli NaOH. Zmienia barwę pod wpływem jonów OH⁻, których nie ma w roztworze Na2SO4 (Na2SO4---> 2Na⁺ + SO4⁻).
NaOH -> Na⁺ + OH⁻