Odpowiedzi

2010-03-03T21:21:18+01:00
Wielka improwizacja to wielkie osiągnięcie liryki mickiewiczowskiej.Wygłasza ją główny bohater utworu-Konrad,który nie do końca jest świadomy zarówno swoich słów jak i tego co się dzieje.
Konrad to romantyk,poeta,wybitna jednostka,która jest swiadoma swej wartości i niezwykłości,jak również wszelkich obowiązków z tego płynących.
Wielka Improwizacja to wyraz walki jaką musi stoczyć Konrad,walki która odbywa się na wielu płaszczyznach,.Jest to walka z Bogiem o prymat w rządzeniu światem,ludźmi.Również będzie to walka z siłami ciemności,z diabłami czychajacymi na jego duszę,które wykorzystują jego słabości,i próbują doprowadzić do blźnienia przeciw Bogu.Tak samo jest to walka samego z sobą o zachowanie rozsadku,honoru,godności i szacunku dla samego siebie.
To walka przeciw Bogu,lecz w imię ludzkości.
Bunt i walka Konrada to wyraz wielkiej miłości do ludzii gotowości poświęcenia się dla nich.Mimo,iż ma poczucie wielkiej wartości i drzemiących w nim możliwości,jest bezsilny.
1 1 1