Zad 1
na bardzo nudnym wykładzie polowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. wśród pozostałych sześciu słuchaczy piec osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje.ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie ?

zad 2

Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z piętnastu zadań.Za każdą dobra odpowiedz otrzymywał 5 punktów, a za zła lub brak odpowiedzi tracił 2 punkty. ile zadań rozwiązał prawidłowo?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:15:13+01:00
Zad.1]
x-liczba studentów

½x=drzemie
⅓xkrzyżówki

½x+⅓x=⅚x
x-⅚x=⅙x
⅙x=6
x=6:⅙
x=36

było 36 studentów
zad.2]
x-ilosc poprawnych odp.
y-ilosc błednych odp.

x+y=15
5x-2y=54

x=15-y
5(15-y)-2y=54
75-5y-2y=54
-7y=54-75
-7y=-21
y=21:7
y=3

x=15-3=12
odp. prawidłowo zrobił 12 zadań.