Dane są współrzędne punktów A, B i C :
a ) A = (2,5) ; B = (-2;1) ; C = (2,4)
b ) A = ( -4,2) ; B= (3,5) ; C= (-4, -5)
c) A = (2, -2) ; B= (-3, -4) ; C= (0,0)
Sprawdź, czy trójkąt ABC jest prostokątny.

Proszę o pomoc, nie byłam na lekcji i nie rozumiem tego ;/
Jeśli to pomoże to podany jest wzór :
IABI = √Ix₂-x₁I² + Iy₂-y₁I²
obydwa nawiasy są pod jednym pierwiastkiem.

dam naj , jak ktos mniej wiecej wytłumaczy o co chodzi :)

1