Prosze o jak najszybsz przetłumaczenie na angielski

1 czy ty czytasz książki raz w tygodniu
2 on nie gra w gry komputerowe w czwartki
3 jak czesto oni chodza na basen
4 oni nie chodza do kina 2 razy w miesiącu
5 czy twoja koleżanka robi zdjecia
6 my gramy na gitarze co miesiąc
7 ty nie oglądasz telewizji 3 razy w tygodniu

3

Odpowiedzi

2010-03-03T21:06:50+01:00
1 if you read a book once a week
2 He does not play computer games on Thursdays
3 how often they walk to the pool
4 They do not walk to the movies 2 times a month
5 if your friend is doing pictures
6 grams on my guitar every month
7 you do not watch television 3 times a week
1 1 1
2010-03-03T21:07:49+01:00

Do you read book in week once
It 2 he does not play in computer games on Thursdays
3 how czesto they chodza on pool
4 they not chodza to cinemas two in month
5 czy your friend takes a picture
6 we grams on guitar what month
You 7 you do not look at television 3 in week
1 1 1
2010-03-03T21:09:45+01:00
1. do you read books once a week?
2. he doesn't play computer games on thursdays
3. how often do they go to swimming pool?
4. they don't go to the cinema twice a month
5. does your colleague do photos?
6. we play the guitar on month (tu nie jestem pewna tego co miesiac..)
7. you don't watch tv three times a week.

az raża w oczy te wasze zdania z translatorów . . .