Odpowiedzi

2010-03-03T21:22:05+01:00
Argumenty potwierdzające że Etruskowie byli rdzenną ludnością Italii:
- realizacja Dionizjusza z Halikarnasu ,
- dzieła sztuki Etruskiej przewyższające dokonania innych ludów italskich ,
Argumenty przemawiające za tym że Etruskowie przybyli z Azji Mniejszej :
- relacja Herodota ,
- różnica miedzy językiem i religią Etrusków z językami i wierzeniami innych ludów Italii ,
- wyniki badań kodu DNA pobranego od mieszkańców z Toskanii ,
Argumenty nierozstrzygające pochodzenia Etrusków :
- wyniki kodu DNA pobranego od bydła Toskańskiego ,

Myślę ze wszystko będzie OK :):*
102 4 102