Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T19:02:20+02:00
PLUSY I MINUSY:

Krytycy podkreślają, iż mimo niewątpliwych osiągnięć ekipy Gierka, polityka ratowania niewydolnej socjalistycznej gospodarki systemem zachodnich kredytów była prowadzona za przyzwoleniem Moskwy, doprowadzając w efekcie do jeszcze większej klęski gospodarczej i znacznego zadłużenia zagranicznego Polski, które nadal nie zostało w całości spłacone – w kwietniu 2009 pozostało do spłacenia ok. 118 mln USD z zobowiązań wobec Japonii (spłacane będą do 2014) i 340,5 mln USD długu wobec Klubu Londyńskiego (spłata do 2024)[2].
W ich ocenie, mimo iż w społecznej świadomości był to okres ogromnego (w odniesieniu do okresu sprawowania władzy przez ekipę Gomułki) wzrostu poziomu życia, z ekonomicznego punktu widzenia stanowił okres konsumpcji na kredyt i był w dużej mierze zmarnotrawiony, a skutki i koszty ciągłego zaciągania kredytów w latach 70. społeczeństwo polskie będzie odczuwać jeszcze przez długie lata.
Zwolennicy Edwarda Gierka wskazują natomiast na znaczący wzrost poziomu życia obywateli w trakcie jego rządów oraz na dokonaną modernizację kraju. Do największych zasług należy zaliczyć również pozwolenie na pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny oraz zgodę strony rządowej na powstanie Solidarności.
W ostatnich latach mocno wzrasta popularność Edwarda Gierka. W 2002 w Sosnowcu, dla upamiętnienia jego osoby i dokonań, powstało Społeczne Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka, na początku 2003 wybudowano we Włocławku rondo im. Gierka, jego imię otrzymało także na krótko rondo Sulejowskie w Piotrkowie Trybunalskim, kilkanaście szkół na terenie kraju aspiruje do otrzymania jego imienia, a ponad 50% Polaków (sondaż CBOS z 2001) pozytywnie ocenia to, co Gierek zrobił dla kraju. Tak duży wzrost popularności Gierka podlega obecnie rozległej analizie w mediach, jego oceny są jednak rozbieżne, zależne od życiowych doświadczeń i poglądów politycznych wypowiadających się osób.
7 2 7