Do obwodu koła rowerowego o masie 2 kg przyłożono stałą siłę styczną 10N i wprawiono je w ruch obrotowy wokół nieruchomej osi . Jaką energie kinetyczną uzyska koło po upływie czasu 5s od rozpoczęcia działania siły ? Koło rowerowe należny rozpatrywać jako cienkościenną obręcz.

1

Odpowiedzi

2010-03-05T03:26:14+01:00
Witaj
dane: m=2kg, F=10N, t=5s, J=mr2, w=pr.kąt., e=przysp.kąt.,
szukane: Ek
Ek = 0,5*J*w2.....w=e*t.....e=M/J.....M=F*r......J=m*r2
Ek = 0,5*J*e2*t2 = 0,5*J*t2*M2/J2 = 0,5*t2*M2/J = 0,5*t2*F2*r2/mr2
Ek = 0,5*t2*F2/m = 0,5*25s2*100N2/2kg = 625 kgm2/s2 = 625 J

.......................pozdrawiam
11 2 11