Odpowiedzi

2010-03-03T21:16:19+01:00
F=a*m
m=F/a

F₁/F₂=3
F₁=3F₂

a₁/a₂=4
a₁=4a₂

m₁/m₂= (F₁/a₁)/(F₂/a₂)=
=(3F₂/4a₂)/(F₂/a₂)=
=3/4
2010-03-03T21:19:27+01:00
Dane:
F1/F2=3;
a1/a2=4;
m1/m2=(F1/a1)/F2/a2;
m1/m2=(F1/F2)/(a2/a1);
m1/m2=3*1/4=3/4.
Odp.Stosunek mas wynosi m1/m2=3/4.