1)
Oblicz, który z alkoholi: metanol czy propanol zawiera większy procent masowy węgla.

2)
Do 200g 96-procentowego roztworu alkoholu etylowego dodano 100 cm3 wody. Jak zmieniło się stężenie roztworu ? Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:30:33+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
Oblicz, który z alkoholi: metanol czy propanol zawiera większy procent masowy węgla.

mC₃H₇OH=3*12u+8*1u+16u=60u
60g alkoholu-------100%
36g węgla---------x%
x=36*100/60
x=60% węgla

mCH₃OH=12u+4*1u+16u=32u
32g alkoholu-------100%
12g węgla---------x%
x=12*100/32
x=37,5% węgla

2)
Do 200g 96-procentowego roztworu alkoholu etylowego dodano 100 cm3 wody. Jak zmieniło się stężenie roztworu ? Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Gęstość wody d=1g/cm³, więc 100cm³=100g
Zdef. stęż. procent.
96g------100g roztworu
xg--------200g roztworu
x=96*200/100
x=192g
Dolewam 100g wody
192g------300g roztworu (200g+100g)
xg---------100g roztworu
x=192*100/300
x=64g
x=64%
Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 64%
2 5 2